top of page

LA HISTÒRIA DE MARIO

4.jpg

El meu nom és Mario González, sóc psicòleg i actualment treballe a València com a educador. Em vaig criar en una família nombrosa i gitana d'origen humil en el sud de La Manxa, la meua família es dedica a les atraccions de fira, una cosa que ha xocat molt amb la nostra inclusió, ens hem sentit molt apartats per la nostra manera de vida nòmada i itinerant. Tant és així, que hem patit d'una manera similar el conflicte intern del migrant com el pont entre dues cultures.

En el meu recorregut formatiu, he estat vivint també de manera itinerant gràcies a beques internacionals en països diversos com Mèxic, Corea del Sud, l'Iran o Alemanya entre altres. Això m'ha servit per a aplicar la meua identitat a una nova forma de vida fora de la tradició familiar de la venda ambulant.

Actualment, treballe com a educador d'adolescents gitanos en etapes postobligatòries. Els obstacles i barreres que un pateix, moltes vegades, li'ls crea un mateix o en el seu propi entorn mes pròxim, he volgut trencar barreres des de xicotet, la qual cosa ha suposat una plasticitat i adaptabilitat a l'entorn, generant una confiança i seguretat en un mateix que ha fet minimitzar els obstacles al mínim, sempre sabent des d'on partim, havent creuat el pont, qui sap si assimilant-nos o mantenint l'essència.

En la meua comunitat la falta de referents, les dreceres a la vida i els models de comportament negatius són els principals problemes que hem d'atallar. Això és el que cal entendre per a poder superar l'odi al diferent, el que existisquen maneres de vida que ens fan diversos i que partim de diferents posicions.

En 2020, en España, se registraron 425 quejas y denuncias de personas gitanas víctimas de discriminación, que pidieron soporte a la Fundación Secretariado Gitano.

 

Frente a los 334 casos de delitos de odio hacia el pueblo gitano registrados en 2019, como
bien indica el Informe Anual de Discriminación y Población Gitana de la FSG, se ha podido
observar un incremento considerable en el nombre de faltas registradas. Dicho aumento es debido, entre otros factores, a incluir en el estudio cualquier tipo de mensaje y delitos de odio antigitano que se haya llevado a cabo vía online, como en redes sociales.

 

De la mayoría de denuncias llevadas a cabo, se destaca la discriminación a la hora de acceder a una vivienda, en el momento de encontrar un empleo, o incluso se puede afirmar la negación hacia el pueblo gitano en el acceso a diferentes servicios y bienes, como comercios.

 

Secretariado Gitano ha puesto hincapié en la necesidad de dictar una Ley de Igualdad de Trato que acabe con estas discriminaciones, en todos los ámbitos, por razones de etnia.
Conocer a las personas antes de juzgar, y dar una imagen real y positiva sobre la comunidad gitana, es un gran paso para empezar a cambiar los estereotipos negativos, además de conocer la verdadera realidad.

 

Artículo 14 de la Constitución española de 1975:
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

bottom of page